Så här kan tredjedelsregeln förbättra dina iPhone-bilder

Tredjedelsregeln eller The rule of thirds som man ofta hänvisas till inom foto är en grundläggande kompositionsprincip som de flesta fotografer väl känner till. I denna artikel skall vi titta närmare på vad tredjedelsregeln är, hur den fungerar och hur man bäst använder den.

Kortfattat så innebär tredjedelsregeln att man skapar ett mönster för att få en välbalanserad bild som ser ut och känns rätt för det mänskliga ögat

Fler liknande artiklar som är värda att
läsa:

Fotolära:

Bildkomposition:

Läs mer >>>>
0